Tuinaanleg - TLO (2006-2007)

Determinatie-oefeningen uitvoeren op winter- en zomerkenmerken. Begeleiding van de teelt van diverse bloemen, zoals: perkplanten, terrasplanten Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, bedrijven, veilingen, vakbeurzen, ... Uitvoering en begeleiding van containerteelten Begeleiding van de laanboomteelt

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de systematiek van de bedektzadigen kennen en hun respectievelijke teelt- en vermenigvuldigingseisen. De studenten moeten de belangrijkste teelthandelingen van de perk- en terrasplanten kunnen bespreken en uitvoeren. De studenten moeten de voornaamste geslachten, soorten en cultivars kennen (naam + kenmerken). De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. Zij krijgen verantwoordelijkheid bij de uitvoering en begeleiding van de teelttechnieken. De studenten moeten zodoende meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiƫle aspecten van de teelt. De studenten werken zelf een gekozen teelt of aspect van een teelt verder uit.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292570
Code:
03292570
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands