Economische aardrijkskunde (2006-2007)

Een kennismaking met alle landen in Europa met de EU als basiskennis. Een selectief overzicht van de belangrijkste landen-handelspartners uit Noord-en Zuid- Amerika,Aziê, Oceanie en Afrika. Actuele thema's: olie, water, globalisering, armoede, belastingsparadijzen,... worden adhv praktijkvoorbeelden verduidelijkt.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De student bezit een geografisch en politiek-economisch wereldbeeld,als basis voor optimale professionele relaties met klanten uit de internationale transport-en logistieke sector.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voorkennis niet vereist.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

eigen cursus en eigen materiaal

C. Aanbevolen leermiddelen

Voor updating: meerdere artikelen uit : De Tijd, De Standaard, Trends, Tijdschrift voor Buitenlandse handel, Export Vlaanderen, Jaarboek van de Grote Larousse encyclopedie, De wereld in ... Handboeken Algemene economie, wereldeconomie, ontwikkelingssamenwerking, globalisering van de economie......

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241510
Code:
02241510
Vakcoördinator:
Danny Weckhuysen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands