Statistiek (2006-2007)

De cursus statistiek behandelt eerst de beschrijvende statistiek. Hierin gaat ruim aandacht naar het weergeven van gegevens in tabellen en grafieken alsook kengetallen van centrale strekking en spreiding. De samenhang tussen veranderlijke komt aan bod bij het berekenen van correlatie en regressie. Uitspraken m.b.t. toekomstige evoluties kaderen zich binnen de tijdreeksen. Bij kansrekenen komen combinatieleer en rekenregels aan bod. De cursus behandelt als slot enkele verdelingsfuncties.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Studenten kunnen gegevens duidelijk weergeven, zowel in tabellen als in grafieken of in kengetallen. Zij kunnen regressierechten en de correlatiecoƫfficient berekenen en interpretreren. Studenten kunnen d.m.v. tijdreeksanalyse toekomstige evoluties voorspellen. Zij kunnen kansen berekenen door gebruik te maken van combinatieleer en rekenregels. Studenten kunnen het gebruik van de behandelde verdelingsfuncties uitleggen en weten ook welk soort problemen hiermee op te lossen zijn. Zij kunnen de berekeningen hiervoor zelfstandig uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

De Troeyer Kathleen en Jansen Fons. Statistiek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 118 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242090
Code:
02242090
Vakcoördinator:
Hilde Bellens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands