Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
08280320
Code:
08280320
Vakcoördinator:
Bart Van Coillie
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands