Taalbeheersing (2006-2007)

Theorie en oefeningen over de volgende onderdelen: schriftelijk formuleren, spreken voor de klas, correct taalgebruik, uitspraak, spelling.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Als leerkracht kan je je mondeling vlot, correct en expressief uitdrukken, zowel in voorbereide als in onvoorbereide situaties. Correct houdt in taalkundig juist en in het Algemeen Nederlands. Ook het geschreven Nederlands waarvan je je bedient is correct (zowel spelling, grammatica als register) en aangenaam om te lezen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst het Nederlands.

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Schuurmans Daniëlle, 2005, Schriftelijk formuleren. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Schuurmans Daniëlle, 2005, Spreken voor de klas. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Schuurmans Daniëlle, 2005, Correct taalgebruik. Niet gepubliceerde cursus,KHKempen, Turnhout. Uyttendaele, J. en Mels, H., 1997, Nieuwe spelling, zachte helling. Leuven, Wolters. Van der Biest, M. en Uyttendaele, J., 1997, Spellingtrainer. Leuven, Wolters.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De studenten worden zowel individueel als in groep begeleid. De gegeven feedback kan zowel mondeling als schriftelijk zijn.
OA:
10251070
Code:
10251070
Vakcoördinator:
Danielle Schuurmans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands