Stage en eindwerk (2006-2007)

afhankelijk van het onderwerp

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De bachelor in de Elektromechanica/Logistiek/Elektrotechniek kan een technisch project uitvoeren vanaf probleemanalyse tot probleemoplossing en dit in samenwerking met anderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eerste en tweede jaar Elektromechanica- Logistiek-Elektriciteit

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: Technische informatie uit het stagebedrijf

B. Verplichte leermiddelen

afhankelijk van onderwerp

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210605
Code:
05210605
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
2
Studiepunten:
15
Onderwijstaal:
Nederlands