Multimedia 3 (2006-2007)

Ontwerpen van dynamische websites met ASP Webserver installeren en configureren Structuur en gebruik van VBscript en van het ASP-objectmodel MS Access tabellen ontwerpen, optimaliseren en ondervragen via eenvoudige Query’s Databasekoppeling maken vanuit een webapplicatie. Gegevens uit een database opvragen, verwijderen en wijzigen vanuit een webapplicatie Versturen van e-mail vanuit een webapplicatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een webserver installeren en configureren waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan VBscript gebruiken en verwerken in een webpagina waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een eenvoudige database ontwerpen in MySQL waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een databasekoppeling maken vanuit een website en de gegevens in een webpagina verwerken waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan e-mails versturen vanuit zijn webapplicatie waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen

 • Ontwerpen van statische websites met XHTML en CSS
Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd
 • Multimedia 2e jaar
Studenten bezitten de volgende competenties
 • Competenties Multimedia 1 (1e jaar) en Multimedia 2 (2e jaar)

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Handboek Dreamweaver 8 - PHP Zie URL: http://www.mediatafel.com/

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef
 • individuele taak
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210342
Code:
05210342
Vakcoördinator:
Patrick Verhaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands