Boomkwekerij (2006-2007)

Bespreking van de bedektzadigen in alfabetische volgorde . Determinatie-oefeningen uitvoeren op winter- en zomerkenmerken. De cursus behandelt de economisch belangrijkste teelten van sierplanten met daarin volgende aandachtspunten: de voornaamste geslachten, soorten en rassen , de teeltwijze, kwaliteitsnormen, gewasbescherming Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, bedrijven, veilingen, vakbeurzen, ... Uitvoering en begeleiding van containerteelten Begeleiding van de laanboomteelt

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
Toelichting:
De studenten moeten de systematiek van de bedektzadigen kennen en hun respectievelijke teelt- en vermenigvuldigingseisen. De studenten moeten de belangrijkste teelthandelingen kunnen bespreken. De studenten moeten de voornaamste geslachten, soorten en cultivars kennen (naam + kenmerken). De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. Zij krijgen verantwoordelijkheid bij de uitvoering en begeleiding van de teelttechnieken. De studenten moeten zodoende meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiële aspecten van de teelt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Mia Van Dyck, 2005, Dendrologie, Deel 1 en Deel 2, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292300
Code:
03292300
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands