beeldverwerking pract (2006-2007)

Het practicum heeft als doel de studenten technieken te laten uitvoeren om, in eerste instantie, uit beelden meer informatie te halen. De beeldmanipulaties gebeuren door gebruik te maken van de MATLAB omgeving. Expertise wordt opgebouwd in de volgende domeinen:
 • intensiteit transformaties van digitale beelden
 • spatieel filteren van digitale beelden met lineaire en niet-lineaire filters
 • bewerkingen in het frequentiedomein zoals laagdoorlaat- en hoogdoorlaatfilteren
 • restoratie van ruisrijke beelden
 • bewerkingen met kleuren beelden
 • compressie van digitale beelden voor internet toepassingen
Verder worden ook uit beelden "kenmerken" afgeleid die belangrijk zijn in de context van computer-vision. Praktische ervaring wordt opgedaan in de volgende domeinen:
 • Behandelingen op binaire beelden (zwart-wit) zijn dikwijls nodig om kenmerken uit beelden te halen. Deze actie wordt morfologische beeldverwerking genoemd.
 • Het kan ook belangrijk zijn om beelden in te delen in verschillende uniforme gebieden. Dit komt tot stand doormiddel van beeld segmentatie technieken.
 • Finaal pogen we de computer objecten te laten herkennen in de aangeboden beelden.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis omtrent signalen en systemen, DSP en MATLAB zijn nodig.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: Digital Image Processing Using MATLAB by Gonzalez, Woods, and Eddins, Prentice Hall, © 2004 pdf-bestanden met opdrachten: De practicum opdrachten worden ter beschikking gesteld op TOLEDO. De broncode en beelden, die de opdrachten begeleiden, worden ter beschikking gesteld via TOLEDO.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten lossen beeldverwerkingopdrachten op in groepjes van twee. Ze ontwikkelen broncode tijdens en na de practica. De code wordt via TOLEDO ingediend. Ze stellen hun resultaten van hun opdracht mondeling voor aan de docent.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef
 • individuele taak
 • aan de computer
 • projectwerk

B. Omschrijving

Een deel van de punten staat op het dagelijkse werk; het vervullen van de practica in MATLAB. Daarnaast wordt op het einde van het jaar een examen voorzien waarbij de studenten een opdracht, individueel, moeten vervullen in MATLAB. Het examen is open boek. Tijdens en na het practicum kunnen studenten vragen stellen aan de docent. De punten van dagelijks werk worden ook steeds medegedeeld.
OA:
03200750
Code:
03200750
Vakcoördinator:
Bart Vanrumste
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands