zoötechnie (rundvee) pract (2006-2007)

Algemene zoötechnie - De Biologisch ecologische benadering van de zoötechniek --- Inleiding --- De gedomesticeerde zoogdieren --- Milieufactoren ------ Sociaal economische factoren ------ Klimaatsfactoren ------ De voeding ------ Verzorging --- Reactie van het dier ------ Homeostase ------ Resistentie ------ Adaptatie --- Soorten van milieus ------ Natuurlijk milieu ------ Kunstmatig milieu --- Milieu invloeden ------ Runderen ------ Varkens ------ Pluimvee ------ Schapen ------ Paarden ------ Nutsdieren - De dierlijke productie --- Het belang van de dierlijke productie --- Aantal huisdieren --- De hoeveelheid dierlijke productie --- De productie per aanwezig huisdier --- De efficiëntie van de dierlijke productie - Dierenwelzijn in de veehouderij --- Evaluatie van welzijn --- Dierenwelzijn en huisvesting --- Dierenwelzijn in het spanningsveld tussen fysiologie en technologie --- Strategie van de distributie inzake dierenwelzijn --- Ethische aspecten van dierenwelzijn in de veehouderij Zoötechnie - Inleiding --- De economische betekenis en de omvang van de rundveehouderij - Organisatie en structuren in de rundveesector --- Ministerie van landbouw, Administratie Land- en Tuinbouw --- Vereniging voor de melkkwaliteit en Vlaamse Rundveeteelt Vereniging --- Diergezondheid Vlaanderen en BCZ --- Bedrijfskolom melk - vlees - Bedrijfseconomische kenmerken --- Rendabiliteit --- Bedrijfseconomische kenmerken - Rundveeverbetering --- Selectie en uitbating --- Fokwaardeschatting --- Selectieoogmerken en selectiemiddelen - Rundvleesproductie - Voeding en voedermiddelen - De biogische veehouderij - Gezondheidszorg --- Organisatie diergezondheidszorg --- Gezondheid bij vleesvee --- Gezondheid bij melkvee - Vruchtbaarheid --- Fysiologie van het geslachtapparaat --- Hormonale regeling --- Vruchtbaarheidsafwijkingen --- Bronst en inseminatietechniek - Melkwinning --- Melkwinningsapparaat en melktechniek --- Koelen en bewaren, reinigen installatie --- Melkkwaliteit en uitbetaling van melk - Automatisering --- Sensoren en procescomputers --- Personal computers en external computers - De kostprijs van melk - Duurzaamheidprincipes - Biologische rundveehouderij

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene zoötechnie Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van voedermiddelen Begrippen van fytotechnie, plantkunde en plantengroei Zoötechnie Basiskennis biologie Basiskennis chemie Ruime kennis van algemene dierkunde Begrippen van anatomie en fysiologie Ingenieurstechnieken melk Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van microbiologie Begrippen van pompen en verplaatsen van lucht en vloeistoffen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Algemene zoötechnie Eigen cursus Handboeken en tijdschriften over dieren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over zoötechnie Zoötechnie Eigen cursus Vaktijdschriften over veeteelt Handboeken en brochures Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Tentoonstellingen, studiedagen en demonstraties bijwonen Internet Ingenieurstechnieken melk Eigen cursus Handboeken en brochures over technieken bij het melken en voeren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over melkwinning

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
03202381
Code:
03202381
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands