Excel (2006-2007)

De student leren werken met een spreadsheetprogramma, en aldus een beeld geven van de kracht en de mogelijkheden van dergelijk Pcpakket (momenteel Excel 2003).

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Vlot leren werken met het basispakket Excel. Inzicht verwerven in de opbouw en logica van dit systeem, zodat je later ook met upgrades en andere pakketten kan werken. Bewust worden van de meerwaarde van de speciale tools en die ook effectief gaan gebruiken. Kunnen uitmaken welke benadering de meest doeltreffende is voor wat je wil doen. Gevoel krijgen voor functionele zaken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Literatuur FRANS, R. Excel 2003_1 en 2003_2 Notities docent en oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02242592
Code:
02242592
Vakcoördinator:
Mieke Verachtert
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands