Communicatie in het Engels 3 (2006-2007)

De cursus behandelt de grammatica van de "simple" en de "complex sentence": adjectives and adverbs, modal verbs, linking words, relatives, conditionals, indirect speech, complementation with ing-forms and infinitives. Naast traditionele zinsgrammatica wordt ook de grammatica van de tekst bestudeerd. Hoe wordt een tekst coherent opgebouwd? De studenten lezen, analyseren en bespreken authentieke teksten en werken met audiovisueel materiaal. Er is ook aandacht voor presenteren, telefoneren en uitspraak. De studenten breiden zelfstandig hun algemene woordenschat uit en worden hierover permanent geƫvalueerd. Zij oefenen hun luistervaardigheid door in teams transcripties te maken van nieuwsuitzendingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kunnen ze zelfstandig woordenschat verwerven en grammatica toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de overeenkomstige cursus van het eerste jaar Office Management.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels, Bulcaen, Erzeel, Hoekx. Working Words - At Work. Deurne, Wolters Plantyn, 2005. English Grammar (syllabus) Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002. Hand-outs A monoligual English dictionary (e.g. Longman Dictionary of Contemporary English) The Language Focus. eXplio. Gent 2004

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240280
Code:
02240280
Vakcoördinator:
Mieke Kenis
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Engels