Geriatrische pathologie (2006-2007)

In het onderdeel van dr. Engelaar krijg je een inleiding tot de meest frequente medische pathologie├źn van hart- en longziekten. Je wordt wegwijs gemaakt met de oorzaak, symptomen, diagnose en behandeling van de verschillende ziektebeelden. De nadruk wordt er op gelegd dat je de onderliggende fysiopathologische processen die zowel symptomen, verwikkelingen van de ziekte en de therapeutische mogelijkheden bepalen, begrijpt. In een tweede deel wordt ingegaan op de kenmerken van de geriatrische pati├źnt. Verder komen onderwerpen als 'veranderingen in de mobiliteit', 'vallen', 'zintuiglijke veranderingen' en 'medische aspecten van verwardheid' aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus Algemene pathologie bouwt verder op reeds eerder verworven kennis : - anatomie - fysiologie - medische en heelkundige verpleegkunde. Verder wordt voortgegaan op het verouderingsproces ( 1e jaar).

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: notities op bord

B. Verplichte leermiddelen

sylabus

C. Aanbevolen leermiddelen

powerpoint presentatie

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Op toledo zijn litteratuurverwijzingen en oefeningen terug te vinden die kunnen helpen bij het instuderen.
OA:
09287221
Code:
09287221
Vakcoördinator:
Dirk Engelaar
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands