Frans (2006-2007)

Woordenschat: uitbreiding van de algemene en de technische woordenschat (passief en actief) Grammatica en taalcorrectie: occasionele herhaling van bepaalde moeilijke grammaticale problemen in verband met de geziene stof. Studie van authentieke documenten toegespitst op economische en technische informatie. Schriftelijke bedrijfscommunicatie: zakenbrieven, formulieren, rapporten …. Bedrijfssimulaties: verkoopgesprekken enz.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
-de studenten beheersen voldoende de taal om een algemene of technische tekst te begrijpen - de studenten kunnen een Franstalige zodanig verstaan dat ze een gesprek kunnen volgen - de studenten kunnen een gesprek voeren (algemeen en technisch onderwerp) - de studenten kunnen telefoneren in het Frans - de studenten kunnen een eenvouwdige zakelijke brief schrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voldoen aan de wettelijke vereisten om geslaagd te zijn voor het gerelateerde studieprogramma.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

CORNU P. Erreurs Courantes GROTHEN H. LAMOTE J. Geschreven pers: La Libre Entreprise Le Vif-L'Express BIZZ Trends/Tendances Gesproken pers: Journaux rélévisés Interviews…

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242300
Code:
02242300
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Frans