wiskunde aanvullingen (2006-2007)

1) Fourierreeksen van periodieke continue tijdfunctie 2) Convolutieprodukt 3) Eenheidsimpuls 4) Fouriertransformaties van continue tijdfuncties 5) Laplace transformaties

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
C1 : De studenten kunnen de basisbegrippen en hun belangrijkste eigenschappen die horen bij de inhoud van deze opleidingsactiviteit formuleren. C1 : De studenten kunnen aangeven op welke manier berekeningen die relevant zijn bij de aangeboden inhoud uitgevoerd worden. C3 : De studenten kunnen de samenhang van de begrippen die behoren bij dit opleidingsonderdeel beschrijven. C3 : De studenten kunnen de basisbegrippen en een aantal van de eigenschappen vertalen naar toepassingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Integreren en afleiden Reeksen Complexe getallen, in het bijzonder de goniometrische en exponentiële vorm

A. Type

  • handboek
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Roberts, M.J.(2003). Signals and Systems. Boston : Mc Graw Hill. Coppens, M.(2006). Nota's bij het boek Signals and Systems. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek.

C. Aanbevolen leermiddelen

Op Toledo staat eveneens een cursus Signaaltransformaties. Daarin staat de lijst met mogelijke theorievragen en een voorbeeldexamen afkomstig van een recent afgelopen academiejaar.

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • open boek

B. Omschrijving

Op het examen dienen eerst enkele theorievragen beantwoord te worden, dit is zonder open boek. Daarna mogen voor het oplossen van het boek zowel het boek als de nota's bij het boek gebruikt worden. Er mag niets aan toegevoegd worden, behoudens het vademecum wiskunde mag geen ander materiaal gebruikt worden.
OA:
03202831
Code:
03202831
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands