Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (2006-2007)

De basisprincipes van de socialezekerheidswetgeving. De administratieve organisatie. Geschiedenis. Uitgebreid: kinderbijslag, werkloosheid, pensioenen, de bijstandsregelingen. Beknopt: de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Uitdieping van een of meerdere topics.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Beginselen van het sociaal recht, W. Van Eeckhoutte, M. Van Opstal, S. Vanoverbeke, uitgeverij Novum, 2002.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272230
Code:
08272230
Vakcoördinator:
Pieter Lamberts Van Assche
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands