Mechanica oefeningen (2006-2007)

Mechanica behandelt zowel de kinematica met de begrippen verplaatsing, snelheid, versnelling, rechtlijnige en cirkelvormige beweging in 1 en 2 dimensies, als de statica met de wetten van Newton, wetten van wrijving, methode van vrijmaken, als de dynamica met de wetten van behoud van energie, met begrippen zoals arbeid, vermogen, kinetische en potentiële energie.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: -Studenten kunnen de behandelde wetten van de dynamica, statica en kinematica toepassen in oefeningen. -Studenten kunnen oefeningen analyseren en correct oplossen. -Studenten kunnen alle behandelde basisgrootheden uit de mechanica benoemen en gebruiken in voorbeelden en oefeningen. -Studenten kunnen een 'mechanische' oplossingen of verklaringen formuleren voor praktische problemen. -Studenten kunnen een theoretische omschrijving geven van de behandelde wetten van de dynamica, statica en kinematica. Extra competenties: -Studenten kunnen combinaties van vraagstukken en problemen correct benaderen en oplossen. -Studenten kunnen 'dagdagelijkse' toepassingen analyseren en mechanisch verklaren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

basisbegrippen wiskunde: oplossen van vergelijkingen van eerste en tweede graad, oplossen van een stelsel van vergelijkingen basisbegrippen goniometrie: kunnen werken met sinus, cosinus en tangens en dit kunnen toepassen in driehoeken en bewerkingen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Tops-Manteleers-Faes-Roelants, 2003, Theoretische mechanica, Die Keure Serway, R., 1990, Physics for scientists and engineers: with modern physics, Saunders College Publishing Herreman, Willy, 1991, Persoone, Norbert, Depover, André, Fysica vandaag, Nederlandsche Boekhandel Beiser, Arthur, 1992, Modern technical physics , Addison-Wesley Hibbeler, R.C., 1983, Engineering mechanics: statics and dynamics, Macmillan Giancoli, Douglas C., van Vreumingen, Maarten, 1993, Natuurkunde voor wetenschap en techniek deel 1 Mechanica, Academic Service Snijders, C.J., Nordin, Margareta, Frankel, Victor H., 1995, Biomechanica van het spier-skeletstelsel: grondslagen en toepassingen, Lemma video's uit mediatheek STU-86.1143.3 cirkelbeweging STU-89.1374.2 wet van de vallende lichamen STU-89.1375.2 wet van behoud van energie STU-89.1375.4 wetten van Newton alle presentaties en oplossingen uit het handboek zijn te vinden op het intranet j:\dag\Vermetten Dirk\mechanica\klik op mij ook oplossingen van testen en examens kan je hier vinden

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022031
Code:
06022031
Vakcoördinator:
Dirk Vermetten
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands