Projectweek (2006-2007)

Een vakoverschrijdend project met als onderdelen: o Algemeen gedeelte o Communicatievaardigheden o Managementvaardigheden o Talen o Zelfstandig problemen oplossen o In groep werken (taken verdelen) o Technische dossiers samenstellen o Lezing geven voor en uitleg geven aan anderen o ICT-gerelateerd gedeelte o Netwerken o PC-technologie o Besturingssystemen o Configureren en programmeren o Internetmanagement

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
De bachelor ICT kan verschillende onderwijsactiviteiten op een goede wijze combineren zodat een vakoverschrijdende opdracht tot een goed einde gebracht kan worden. De bachelor ICT kan de verschillende stappen in zijn oplossingsmethode plannen en uitvoeren, kan de opgetreden problemen analyseren en kan probleemsituaties oplossen. De bachelor in ICT kan de uitgevoerde taken en opgetreden problemen in een technisch dossier neerschrijven en kan hierover een presentatie geven (eventueel in een andere taal) De bachelor in ICT kan goed functioneren als groepslid of als groepsleider en kan zelfstandig de taken waar hij verantwoordelijk voor is uitvoeren. De bachelor in ICT kan van zichzelf en andere groepsleden een betrouwbare en objectieve evaluatie maken.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektronische-ICT systemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210368
Code:
05210368
Vakcoördinator:
Frank De Schutter
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands