Sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (2006-2007)

Thema 1: Onthaaldagen Thema 2: Motivatie Thema 3: Leerstijlen Thema 4: Studeercontext Thema 5: Rapportbespreking Thema 6: Opleidingscompetenties en werkveld Thema 7: Keuze Afstudeerrichting

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: individuele gesprekken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Tijdens de individuele gesprekken kan de begeleider indien nodig andere docenten verwittigen ivm problemen of situaties.
OA:
02250000
Code:
02250000
Vakcoördinator:
Miranda Decabooter
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands