Fiscale wetgeving (2006-2007)

De cursus fiscale wetgeving omvat de personenbelasting voor het belastbaar tijdperk 2005 en het aanslagjaar 2006. Deze cursus behandelt op welke wijze een belastingplichtige op de meest optimale manier zijn aangifte kan invullen, hoe hij zijn belastbaar inkomen kan bepalen en hoe hij zijn verschuldigde belastingen kan berekenen. Daarbij gaat er oa. aandacht naar personen ten laste, belastingvrije sommen, voorheffingen en voorafbetalingen, onroerende en roerende inkomsten, beroepsinkomsten, beroepskosten, gezamenlijk en afzonderlijk te belasten inkomsten. De meeste aandacht gaat naar loon- en weddetrekkenden, af en toe is er een uitbreiding naar zelfstandigen, vrije beroepers en bedrijfsleiders.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten begrijpen de algemene kenmerken en begrippen van fiscale wetgeving. - Studenten kunnen het aantal personen ten laste van een gezin en de belastingvrije som van een belastingplichtige bepalen. - Studenten begrijpen de impact van voorafbetalingen en fiscaal voluntariaat op de berekening van de verschuldigde belastingen. - Studenten kunnen de verschuldigde onroerende voorheffing en het nettobelastbaar onroerend inkomen van een belastingplichtige berekenen. - Studenten kunnen het belastbaar roerend inkomen van een belastingplichtige berekenen. - Studenten kunnen het belastbaar beroepsinkomen van een belastingplichtige berekenen. - Studenten kunnen berekenen wat het meest voordelig is voor de belastingplichtige: zijn kosten bewijzen of opteren voor de forfaitaire aftrek. - Studenten kunnen de onroerende inkomsten, de roerende inkomsten en de beroepsinkomsten van een belastingplichtige op de meest optimale wijze op de aangifte invullen. - Studenten kunnen met de tot nu toe opgedane kennis het (voorlopig) belastbaar inkomen van een belastingplichtige bepalen en de te ontvangen/betalen belastingen berekenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - geen Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Vervoort Jos, 2004, Personenbelasting, basiscursus 2004-2005, Uitgeverij Pelckmans, p.515

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242080
Code:
02242080
Vakcoördinator:
Ernelle Hermans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands