Wiskunde en statistiek (2006-2007)

1, Brugcursus -machten en machtswortels - functies (domein, beeld, nulpunten) -algebraïsche, exponentiële, logaritmische, goniometrische en cyclometrische functies 2. Analyse -limieten, afgeleiden, onbepaalde en bepaalde integralen, reeksen, differentiaalvergelijkingen 3. Statistiek beschrijvende statistiek kansverdelingsfuncties hypothesetoetsen betrouwbaarheidsintervallen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
  • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
  • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
Toelichting:
Studenten kunnen rekenen met machtsvormen, veeltermfuncties en goniometrische functies (in een rechthoekige driehoek). Studenten kunnen begrippen domein, beeld, nulpunten en ocntinuïteit bij verschillende functies toepassen Studenten kunnen rekenen met afgeleiden en integralen Studenten kennen het verband tussen de begrippen continuïteit, limiet, afgeleide, integraal en grafieken Studenten kunnen eenvoudige differentiaalvergelijkingen oplossen bij eenvoudige toepassingen Studenten kennen het belang van de beschrijvende statistiek bij verwerking van metingen Studenten kunnen de relatie leggen tussen steekproef en populatie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-De Meester Katrien, Peeters Marleen, Roofthooft Els, 2004, Brugcursus, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, Peeters Marleen, Roofthooft Els, 2004, Analyse deel 1, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, Peeters Marleen, Roofthooft Els, 2004, Analyse deel 2, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, Schoone Kristien, Statistiek, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De nadruk wordt gelegd op oefeningen en toepassingen. Er wordt geen theorie ondervraagd.
OA:
06020050
Code:
06020050
Vakcoördinator:
Katrien De Meester
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands