Communicatie in het Nederlands (2006-2007)

De cursus herhaalt enkele basisbegrippen van de communicatie die in het eerste jaar werden bestudeerd. Daarna volgt specifieke theoretische informatie over bedrijfscommunicatie en communicatiestrategie. We starten met het leren schrijven van een memo, korte mededeling, dienstnota en rapport schrijven. Aandacht wordt daarbij besteed aan de 'leesbaarheid', in het bijzonder aan het correcte taalgebruik, de formulering, de structuur, bouwplannen, de samenhang en de effectiviteit. De studenten moeten ook een doelgerichte presentatie kunnen houden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
Toelichting:
De studenten moeten vlot leesbare en strategische teksten kunnen schrijven: memo, dienstnota, korte mededeling, rapport, handelsbrieven. Ze bewijzen dat ze bij de keuze van de inhoud, structuur en stijl rekening houden met de doelgroep, de doelstelling(en) en de communicatieve context. Ze moeten daarbij een vlotte presentatie kunnen houden, waarbij ze bewijzen dat ze informatie op een effectieve manier kunnen structureren en overtuigend kunnen overbrengen. De studenten letten daarbij ook op het gepaste gebruik van lichaamstaal en visuele hulpmiddelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het 1ste jaar bereikt heeft, kan de lessen volgen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cools Marcel, Bedrijfscommunicatie. Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Rapporteren. . Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Presentatietechniek.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08270350
Code:
08270350
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands