elektronica (2006-2007)

Diodeschakelingen: gelijkrichting en afvlakking, clippingschakelingen, clampingschakelingen - Rustinstelling van transistorschakelingen - De transistor als versterker - Gebruik van LF-equivalente schema's

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Analyse van schakelingen waarin halfgeleidercomponenten, besproken in het eerste jaar, gebruikt worden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Halfgeleidercomponenten Netwerkstellingen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Verwijzingen naar interessante websites Gebruik van componenten en meetapparatuur tijdens de labozittingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200154
Code:
03200154
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands