thermodynamica oef (2006-2007)

Hier wordt de in de theorie behandelde leerstof uitgebreid toegepast op vraagstukken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De studenten kunnen eenvoudige vraagstukken met behulp van een beknopt formularium oplossen, -De studenten kunnen gecombineerde vraagstukken analyseren en oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen. Ideale gassen.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L. Schepers en J. Ver Elst, 2006, Thermodynamica. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel J. Ver Elst, 2006, Luchtbehandeling. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel . Thermotechnische tabellen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met een schriftelijke voorbereiding. Deze schriftelijke tekst is de basis voor de mondelinge ondervraging.
OA:
03201830
Code:
03201830
Vakcoördinator:
Luc Schepers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands