Eindwerk (BNB int. zorg en spoed) (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
09289060
Code:
09289060
Vakcoördinator:
Koen Van Den Bossche
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands