Medische terminologie (2006-2007)

- Terminologie bij het algemeen medisch onderzoek. - Etymologie van de medische terminologie. - Terminologie bij de topografie en bewegingen. - Bezoek aan een vakbibliotheek (HIVSET) - Terminologie m.b.t. ziekte en gezondheid - Terminologie uit de oncologie. - Terminologie uit de farmacologie

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen een eenvoudig medisch protocol foutloos typen/uitschrijven. Studenten kunnen complexere protocollen uittypen met behulp van medisch woordenboek. Studenten kunnen medische termen bondig verklaren. Studenten kunnen aan patiënten toelichting geven bij medische onderzoeksmethoden. Studenten begrijpen de inhoud van een medisch artikel en kunnen de vaktermen verklaren. Studenten begrijpen de medische begrippen die in een geneesmiddelenbijsluiter voorkomen. Studenten kunnen in een vakbibliotheek artikels en boeken opzoeken aangaande verschillende onderwerpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voor dit vak is er geen voorkennis vereist.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: Farmaceutisch compendium

B. Verplichte leermiddelen

- Van Miert Monique, 2006, Medische terminologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 100p. - Fonck,J. (1997). Etymologie van de medische terminologie. Leuven : Acco - Fonck,J. (1996). Terminologie bij het algemeen geneeskundig onderzoek. Leuven: Acco. - Coëlho Zakwoordenboek der geneeskunde. Arnhem: Elsevier. - Penning, L. & Velthoven, J.J. (1995). Medische terminologie. Baarn: Nijgh Versluys.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08273060
Code:
08273060
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands