Procesmetingen (2006-2007)

 • Algemene situering van het vak.
 • Proces, procesinstrument, opnemer, omvormer.
 • Standaardsignalen.
 • Temperatuurmetingen: Fysische temperatuurmetingen, Thermokoppels, Weerstandsthermometers, Thermistors, IC's, Pyrometrie Keuze van een temperatuursmeting. Temperatuurmeetproblemen in stromende fluïda.
 • Verplaatsingsopnemers: Resistieve, inductieve, capacitieve, piëzo-elektrische, digitale opnemers en optische resolvers. Drukmetingen: Algemene begrippen, types van druk, eenheden van druk, hydrostatische drukmeting, drukmeting met elastische vervormingsopnemers, capacitieve, resistieve drukopnemer, DP-cell, vacuümmetingen, praktische opmerkingen en richtlijnen.
 • Niveaumetingen: inleiding, peilstokmethode, peilglazen, vlottermethode, verdringermethode, peilloodsystemen, weegmethode, geleidbaarheid, Statische drukmethode.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
 • De Bachelor is in staat om op een adequate wijze de verschillende industrieel gebruikte temperatuur-, druk-, verplaatsings- en niveaumetingen te beschrijven, te schematiseren en de fysische werking uit te leggen
 • De Bachelor kan een meetsysteem evalueren op basis van nauwkeurigheid, lineariteit, hysteresis en betrouwbaarheid
 • De Bachelor kan uit de verschillende meetsystemen de meest geschikte methode selecteren in een practische toepassing
 • De Bachelor kan de verschillende industrieel gebruikte metingen implementeren in practische toepassingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Elektriciteit + lab basis - Elektronica + lab basis - Energie 1
 • Studenten bezitten de volgende competenties - Zie onderwijsactiviteiten

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • F. Peeters, 2006, Procesmetingen - Sensoren. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.250
 • F. Peeters, 2005, procemetingen - Presentatie: Procesmetingen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210373
Code:
05210373
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands