Communicatie in het Nederlands 2 (2006-2007)

Het opleidingsonderdeel concentreert zich op twee zaken: een grondige beheersing van de Nederlandse taal enerzijds, en vaardigheden op het vlak van de zakelijke communicatie anderzijds. Het opleidingsonderdeel behandelt de diverse aspecten van de Nederlandse taal die belangrijk zijn voor een degelijke mondelinge en schriftelijke taalbeheersing: spelling, woordenschat, syntaxis, formulering, tekststructuur, stijl en perspectief. Anderzijds komt een grote verscheidenheid aan communicatiemedia aan bod: diverse briefsoorten, memo's en andere soorten van interne mededelingen, rapporten, formulieren, presentaties, handleidingen, syntheses, telefoongesprekken, het debat. De behandelde communicatievaardigheden worden gesitueerd tegen de achtergrond van de theorie van het communicatieproces.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
- De studenten leren correct en efficiënt functioneren in de diverse communicatieve situaties die zich in hun professionele carrière zullen voordoen. - De studenten hebben inzicht in het communicatieproces en passen gangbare communicatieve principes en strategieën bewust toe in de praktijk. - De studenten beheersen het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, voldoende grondig om zakelijke communicatie efficiënt, vlot en in een gepaste stijl af te handelen. - De studenten kunnen efficiënte documenten opstellen voor schriftelijke communicatie: courante handelsbrieven, memo's, formulieren, handleidingen, rapporten. - De studenten kunnen efficiënt telefoneren. - De studenten kunnen een behoorlijke mondelinge presentatie geven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- BAERT, Marie-Anne en DEWITTE, Arnout, 2003. Tekstvaardig: tekstgids. Wommelgem, Van In. - DE PEUTER, Dirk, 2006. Nederlands: communicatie en correspondentie. Niet gepubliceerd cursusmateriaal. - Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs, 2004. BIN-normen: efficiënte communicatie. Brussel, Licap.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • individuele taak
  • presentatie

B. Omschrijving

OA:
02242511
Code:
02242511
Vakcoördinator:
Dirk De Peuter
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands