toegepaste elektronica (2006-2007)

 • Transmissielijnen
 • Uitzenden en voortplanten van golven
 • Antenne's
 • Golfgeleiders
 • Beschrijving van het elektromagnetisch milieu
 • emissie via geleiding en straling
 • EMI eigenschappen van passieve componenten
 • Overspraak
 • Afscherming
 • Netfilters en galvanische scheiders
 • Niet-lineaire verschijnselen
 • Digitale schakelingen
 • Impulsvormige stoorsignalen
 • fysieke en datalinklaag van Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet, switched Ethernet:
 • IP netwerklaag
 • TCP transportlaag
 • Netwerkcomponenten
 • Virtueel LAN (VLAN)
 • Netwerksoftware
 • Virtuele private netwerken (VPN)
 • Firewalls
 • ATM
 • A. Algemene competenties

  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
  Toelichting:
  De student kan:
  • Smith kaarten gebruiken
  • een beschrijving geven van golfgeleiders
  • een beschrijving geven van golfpropagatie en antenne's
  • een beschrijving geven van EMC storing en hoe deze kan opgevangen worden
  • een beschrijving geven van EMC gevolgen op digitale schakelingen
  • een beschrijving geven van de werking van Ethernet en de varianten ervan
  • een beschrijving geven van de IP netwerklaag met alle bijhorende protocollen en deze instellen in een Windows omgeving
  • een beschrijving geven van de werking van de TCP transportlaag
  • een beschrijving geven van de werking van de verschillende netwerkcomponenten
  • een beschrijving geven van de werking van VLAN's, SNMP, DNS, SMTP, DHCP, VPN's
  • een beschrijving geven van de werking van Firewalls

  A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  • Combinatorische en sequentiële digitale elektronica
  • Analoge elektronica

  A. Type

  • cursus

  B. Verplichte leermiddelen

  • eigen cursus voor Telecom hoofdstukken
  • eigen cursus voor EMC hoofdstukken
  • eigen cursus voor computernetwerken

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • hoorcollege

  B. Omschrijving

  voorbeeldexamen: zie: http://www.colleman.be

  A. Types

  • mondeling examen

  B. Omschrijving

  OA:
  03201573
  Code:
  03201573
  Vakcoördinator:
  Patrick Colleman
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  0
  Onderwijstaal:
  Nederlands