CAD (2006-2007)

Ontwerpen van onderdelen (parts) vanuit een sketch environment via functies als: extrude, revolve, hole, fillet, chamfer, sweep, ...met gebruik van geometrische constraints en dimensioneringen Maken van werkstuktekeningen volgens de geldende tekeningregels zoals: lijnsoorten, papierformaten, schalen, aanzichten, doorsnede, schroefdraadvoorstelling, maataanduiding. Bijkomende kwaliteitseisen zoals maattoleranties, ruwheden en materiaalaanduiding. Maken van voorbeeldassemblages en opstellen van stuklijst met bevestigingsmiddelen zoals bouten, moeren, sluitringen. Gebruik van standaardonderdelen (bouten, moeren, lagers, ...). Het ontwerp van plaatonderdelen. Een bouwplan kunnen lezen en interpreteren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Studenten kunnen een 3D-model opbouwen met een CAD-pakket. De studenten kunnen een technische tekening lezen en evalueren. Studenten kunnen een assemblage maken en de werking ervan controleren. De studenten kunnen een bouwplan interpreteren en hieruit een projectvolgordeplan uitstippelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Elementair ruimtelijk voorstellingsvermogen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Grafisch Ontwerpen, practicum 3D-CAD, van Rudy Vervoort.

C. Aanbevolen leermiddelen

Voorbeeldoefeningen en opdrachten via netwerk van de campus of Toledo.

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

test 1: aanzichten vervolledigen. test 2: doorsnede tekenen test 3: maataanduiding opvolging CAD-dossier: van part-tekeningen naar assemblage opvolging ontleding bouwplan In studiecentrum of persoonlijk na afspraak via email.
OA:
03202021
Code:
03202021
Vakcoördinator:
Roger Van Asbroeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands