Klimatisatie lab (2006-2007)

-hydraulisch en elektrisch schema opstellen voor de verschillende regelingen; -werking van een branderautomaat verklaren en deze aansluiten; -werking van een stookoliepomp en verstuiver verklaren; -een branderketelcombinatie reglementair afregelen en fouten opsporen bij een ketel-brandercombinatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan een onderscheid maken tussen de verschillende regelingen. -De bachelor in elektromechanica kan een hydraulisch en elektrisch schema opstellen. -De bachelor in elektromechanica kan afhankelijk van de soort regeling de werking van een branderautomaat verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan een branderautomaat aansluiten. -De bachelor in elektromechanica kan de werking van een stookoliepomp en verstuiver verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan een branderketelcombinatie reglementair afregelen en fouten opsporen bij een ketel-brandercombinatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - geen. - Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - werkplaatstechnieken 2EM+ onderhoudstechnieken 2EM. - Studenten bezitten de volgende competenties - zie werkplaatstechnieken 2EM.

A. Type

 • cursus
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

Neys Valère, 2004, cursus verbrandingstechnieken + nota's samengesteld uit technische documentatie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210587
Code:
05210587
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands