Gerechtelijk privaatrecht (2006-2007)

Deel 1: algemene beginselen Deel 2: rechterlijke organisatie Deel 3: bevoegdheid Deel 4: burgerlijke rechtspleging Deel 5: bewarend beslag en middelen van tenuitvoerlegging CAPITA SELECTA

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VANDERHAEGHE, Rik, "Inleiding tot het gerechtelijk privaatrecht", losbladige cursus, Campinia Media.

C. Aanbevolen leermiddelen

Gerechtelijk Wetboek

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241080
Code:
02241080
Vakcoördinator:
Rik Vanderhaeghe
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands