Europees recht (2006-2007)

Deel 1: inleiding en geschiedenis Deel 2: de bevoegdheden van de Europese Unie Deel 3: de instellingen van de Europese Unie Deel 4: de werking van de Europese Unie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VANDERHAEGHE, R., "Inleiding tot het Europees Recht", losbladige cursus, campinia media

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02251802
Code:
02251802
Vakcoördinator:
Rik Vanderhaeghe
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands