Respiratoir (2006-2007)

In deze cursus worden shock,longfysiologie en oxygenatie besproken evenals de verpleegkundige zorgen mbt de luchtweg , mbt thoraxdrainage en zuurstoftherapie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Gillis,M. ( 2006 ) Shock en beademing.Niet gepubliceerde cursus De Hert,S. ( 2006 ) Longaandoeningen en longfysiologie.Niet gepubliceerde cursus Demeurichy,R. ( 2006 ) Oxygenatie.Niet gepubliceerde cursus Van den Bosch,I. ( 2006 ) Luchtwegzorg.Niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284011
Code:
07284011
Vakcoördinator:
Ida Van den Bosch
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands