Biochemie (2006-2007)

Inleiding tot de chemie van het leven: C basiselement, koolhydraten, lipiden, proteïnen, nucleïnezuren Prokaryoten: - structuur prokaryote cel, voeding-groei-deling, biochemische reacties en katalyse, energierijke verbindingen, afbraak van koolhydraten: glycolyse - gisting - Krebs - ademhalingsketen - hexosemonofosfaatshunt, relatie anabolisme- katabolisme, enkele gistingstypes, fotosynthese, chemosynthese Eukaryoten: - afbraak der macromoleculen; glycogenolyse, lipolyse - afbraak der bouwstenen; glycolyse, oxidatieve decarboxylatie, vetzuuroxidatie - oxidatie der brokstukken, Krebscyclus - electronentransport

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
Toelichting:
De studenten kunnen de opbouw, de functie, de eigenschappen en het nut van DNA, RNA en enzymen weergeven. De studenten kunnen het belang en het verloop van de belangrijkste stofwisselingsprocessen weergeven bij prokaryoten en eukaryoten, o.a. het metabolisme van de koolhydraten, de vetten, de eiwitten en de bestanddelen hiervan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Mia an Dyck, 2005, Biochemie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03292080
Code:
03292080
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands