Regeltechniek lab (2006-2007)

-Proeven op bestaande regelkringen -Praktische studie van verhoudingsregelingen kaskaderegelingen -Analysemeettechniek: pH, geleidbaarheid, vochtigheid -Optimalisatie van regelparameters en regelkringen -Procescomputer: software configuratie van meet- en regelsystemen -DDC-algoritmen -Corrigerende organen: positioners -softwarepakketten: LABVIEW, Cimplicity -adaptieve regelingen, fuzzy control

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan praktische, industriële toestellen/installaties aansluiten/configureren/afregelen via testen en metingen. -De bachelor in elektromechanica kan bestaande opstellingen/installaties oordeelkundig opstarten. -De bachelor in elektromechanica kan de bestaande aanwezige software gebruiken/configureren. -De bachelor in elektromechanica kan samenwerken in groep aan een opdracht. -De bachelor in elektromechanica kan een technisch rapport/verslag kunnen schrijven over de behandelde proef/onderwerp.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Meettechniek 2de jaar EM Regeltechniek 2de jaar EM

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

zie documentatie practische toestellen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210455
Code:
05210455
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands