Activiteitenmethodiek praktijk (2006-2007)

Het vak activiteitenmethodiek is gebaseerd op een vijffasenplan. Na het verkennen van de beginsituatie (waar observeren belangrijk is) worden doelstellingen bepaald. De moeilijkheidsgraad van activiteiten wordt aangepast. Na de uitvoering is evalueren noodzakelijk. Basiselementen van begeleiden en begeleidershouding worden besproken. Tijdens de laatste lessen wordt een praktische proef uitgevoerd.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
De studenten kunnen via een adequate en systematische benadering een ergotherapeutische activiteit aanwenden bij een voorafbepaald doelpubliek. De studenten kunnen zelf een ergotherapeutische activiteit voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Jansen Greet, 2006, Activiteitenmethodiek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Communicatieve vorming: Lang Gerrit, Van der Molen Henk, 1991. Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening. Baarn, Nelissen, 187 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

Permanente evaluatie: Het actief meewerken telt mee in de permanente evaluatie, alsook de resultaten van de groepswerken onder het jaar. Praktische proef:de studenten bereiden een activiteit voor volgens het vijf-fase-plan. ze geven deze fases schriftelijk weer. Ze voeren deze activiteit gedurende korte tijd uit in de klas, nadien bespreken ze schriftelijk de uitvoering en evalueren ze de uitgevoerde activiteit. De studenten steeds met vragen terecht per mail of tijdens de lessen.
OA:
06022162
Code:
06022162
Vakcoördinator:
Greet Jansen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands