Klinisch onderwijs (2006-2007)

De stages in het derde jaar focussen op het zelfstandig kunnen functioneren op een verloskamer. Daarnaast worden stages georganiseerd op MIC, operatiekamer, NIC, kind en gezin, psychiatrische afdeling voor moeder en kind, consultatie en reproductieve geneeskunde en praktijk zelfstandige vroedvrouw. De stages worden geƫvalueerd op volgende competenties : cognitieve competenties, beroepsattitudes, psychosociale competenties, SVH, leerproces en stageopdrachten. Tijdens supervisie krijgen de studenten mogelijkheid tot reflecteren rond het stagegebeuren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student gaat in het werkveld onder begeleiding van stagebegeleiders en mentoren. Naarmate de vorderingen groeit de zelfstandigheid van de student.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun tweede jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten .

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Logboek Stagebundel Introductiemap Studentenwerkmap Mentorenmap

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07280290
Code:
07280290
Vakcoördinator:
Danny Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
23
Onderwijstaal:
Nederlands