Management van het distributiekanaal (2006-2007)

Inleiding tot de verschillende distributiekanalen die de link leggen tussen fabrikant en eindverbruiker. Er wordt dieper ingegaan op de nutsfuncties van elk distributiekanaal, de verschillende schakels, de lengte en aanpassing van de marketing mix in functie van de kanaalkeuze. Uitgebreide beschrijving van de kanaaldeelnemers : indirecte kanaal, kleinhandel op vaste plaats, direct marketing kanaal, directe persoonlijke verkoop, vestiginbgsplaats van de verschillende kanaaldeelnemers Machtsverdeling tussen fabrikant en kanaal kanaalconflicten Kanaalleiderschap Omgevingsfactoren die de kanalen en kanaalkeuze beïnvloeden. Actuele topics : categorymanagement, strijd merken tov huismerken, DPP, ERP.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

inleiding tot de marketing en meer specifiek de marketing mix.

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

Vaktijdschriften ivm distributie en logistiek

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
08280260
Code:
08280260
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands