Exchange/ISA server (2006-2007)

beheren en implementeren van een firewall infrastructuur (Microsoft ISA Server 2006) en installeren, beheren en beveiligen van een mailserver (Micrsoft Exchange 2003/2007) - ISA server installation - ISA server firewall configuration - ISA server proxy configuration - ISA server : web publishing, smtp publishing, ftp publishing - ISA server: monitoring en auditing logfiles - ISA clients: firewall client, SNAT client, proxy client - Exchange server : installation - Exchange server : mailbox management - Exchange server : smtp security and smtp filtering - Exchange server : smtp routing - Exchange server : outlook web access and SSL - Exchange server : routing connectors - Exchange server : clients - Exchange server : backup, restore and mailbox recovery - Exchange server : Active Directory integration

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
Toelichting:
- De Bachelor in ICT kan de installatie en configuratie van een Windows ISA 2006 Server met succes doorlopen zodat hij/zij een intern netwerk kan beveiligen. - De Bachelor in ICT kan een analyse maken van de beveiliginsnood in een bedrijfsomgeving. - De Bachelor in ICT kan de verschillende aspecten van services en protocollen zo evalueren zodat hij/zij netwerktoegang via de ISA server kan mogelijk maken en netwerkproblemen kan oplossen. - De Bachelor in ICT kan de Exchange 2003/2007 installeren in een Active Directory forest. - De Bachelor in ICT kan de SMTP server configureren en mail verkeer beveiligen. - De Bachelor in ICT kan mailboxen aanmaken en backup van het mailsysteem voor zijn/haar rekening nemen - De Bachelor in ICT beheerst routing van mail in grotere mail omgevingen. - De Bachelor in ICT kan outlook en outlook web access configureren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Microsoft Official Curriculum Course , 2400C, Implementing and managing Microsoft Exchange 2003, Microsoft Press

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05214100
Code:
05214100
Vakcoördinator:
Bart Portier
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands