Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben (A) (2006-2007)

In deze module leer je hoe kinderen ontwikkelen op psychosociaal vlak. Je leert ook welke basisbehoeften belangrijk zijn om te komen tot welbevinden, een voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Verder krijg je heel wat informatie over verhalen: o.a. soorten verhalen en prentenboeken, criteria voor goede verhaalkeuze. In verhalen herken je heel wat elementen uit de ontwikkeling van kleuters en via verhalen kan je ook de psychosociale ontwikkeling stimuleren. Binnen deze module vormt het samenstellen van een 'boekenkist' een zeer belangrijke opdracht. Je werkt ook aan een obsevatiemap, waarbij de algemene beroepscompetenties sterk aan bod komen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Leraar als inhoudelijk expert:
 • Je weet hoe de identiteit van de kleuter zich ontwikkelt.
 • Je kent de verschillende ontwikkelingsaspecten binnen het psychosociale en weet hoe dit ontwikkelt: emotionele, sociale, morele, religieuze en zelfsturing.
 • Je kent de criteria voor goede verhalen/prentenboeken en kan ze gebruiken.
Leraar als onderzoeker:
 • Je leert eenvoudige onderzoeksvaardigheden bij het uitvoeren van opdrachten.
Leraar als organisator:
 • Je zoekt naar een zinvol classificatiesysteem om verhalen te classificeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

. Geen specifieke voorkennis nodig.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: moduleboek, werkplan

B. Verplichte leermiddelen

 • Van den Bergh, I. (2006) Moduleboek: Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben: achtergrond. Onuitgegeven moduleboek voor het eerste jaar Bachelor in kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • Severeyns, A, Van den Bergh, I. (2006) Psychosociale ontwikkeling. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • Severeyns, A, Van den Bergh, I. (2006) Basisbehoeften: een overzicht. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • Maex, J. (2006) Morele ontwikkeling. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • Maex, J. (2006) Verwondering en verbondenheid. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • Liekens, T, Maex, J, Decock, E. (2006) Verhalen in de kleuterschool. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • De Bie, L. (2006) Basisbehoefte: Fitheid en gezondheid. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • Erkende Instantie r.k. Godsdienst (2001) Werkplan r.k. Godsdienst voor het Katholiek Kleuteronderwijs in Vlaanderen. Licap, Brussel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • Andere: zelfstandig werk, monitoraat

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

De permanente evaluatie bestaat uit het maken van een observatiemap. Het mondeling examen gebeurt bij de opdracht: maken van een 'boekenkist'.
OA:
11260020
Code:
11260020
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands