Economie (2006-2007)

De inhoud omvat de volgende onderwerpen: - bedrijfseconomische aspecten - fiscale aspecten - ethische dimensie van het ondernemen - de sociale zekerheid - onderwerp naar keuze - economie in het BSO (vakdidactiek)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C08 Partner van externen.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in staat om * bronnenmateriaal te vinden, te selecteren en te integreren, * bedrijfseconomische, fiscale en ethische aspecten van ondernemen te begrijpen en te analyseren, *het systeem van de sociale zekerheid te begrijpen en te analyseren. Op vakdidactisch vlak zijn dezelfde doelstellingen van toepassing als in 1 en 2 Baso, aangevuld met: Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ben je in staat om: *leer- en ontwikkelingsprocessen op te zetten vanuit een vakoverschrijdende invalshoek, *je lessen af te stemmen op de BSO-leerlingen. Als partner van externen ben je in staat om: *een bedrijfsbezoek te organiseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursussen economie en vakdidactiek economie van 1 en 2 Baso.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-Kernbegrippen van economie, N. Gregory Mankiw, Academic Service -Aanvullende notities van de lector

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261550
Code:
11261550
Vakcoördinator:
Dirk De Bruyn
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands