mechanisatie (2006-2007)

Historiek van de landbouwmechanisatie - Dierlijke en mechanische tractie - Functies van een conventionele tractor - Nieuwe ontwikkelingen - Thermodynamica van de verbrandingsmotoren - Otto-cyclus - Dieselcyclus - Tweetact en viertact - Bouw en werking van verbrandingsmotoren - Benzine- en dieselmotoren - Lijn-, V- en boxermotoren Mengselvorming - Benzinemotoren: carburator en inspuiting - Dieselmotoren: indirecte/directe inspuiting - Inspuitpompen en common rail - Toerentalregelaars - Oplading (o.a. turbo) Verbranding en brandstoffen - Verloop van het verbrandingsproces - emissies - Klopwaarden - Brandstoffen: benzines, gasolie, LPG, biobrandstoffen - Smeersysteem: Oliën en smering - Viscositeit, kwaliteit, klassificaties - motor-, transmissie- en hydrauliekoliën - Koelsysteem Elektrisch systeem - Motorkarakteristieken - Moment- en vermogenscurve (incl. bepaling) - Geschiktheid voor land- en tuinbouwwerkzaamheden - Bouw van de tractor - Motor - Koppeling - Versnellingsbak (incl. powershift) - Differentieel en eindaandrijving - Aftakas - Hydraulische installaties - (Elektro)hydraulische hefinrichting - Trekkracht- en positieregeling - Hydraulische vermogensoverdracht - Tractie en bodem - Bandenuitrusting - Rolweerstand Veiligheid en comfort

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Begrippen uit de mechanica (kinematica) Begrippen uit de thermodynamica: o.m. motorcyclus Otto en diesel Begrippen uit de sterkteleer Begrippen uit de elektriciteitsleer: o.m. magnetische velden, transformatie

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Verwijzingen naar interessante websites Literatuur MEIJER D.G., Trekkers en Motoren, Nieuwegein, Innovam, 1996, [ISBN 90-405-2614-1]

C. Aanbevolen leermiddelen

LILJEDAHL J.B., TURNQUIST P.K., SMITH D.W., HOKI Makoto, Tractors and their power units, ASAE, 1996, [ISBN 0-929355-72-5]

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Hoorcollege aan de hand van beeldmateriaal en constructietekeningen

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding De docent neemt de tijd voor het beantwoorden van vragen tijdens en na de les
OA:
03201971
Code:
03201971
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands