Accounting 1 (2006-2007)

Deel 1: Systeem van het dubbel boekhouden - Hoofdstuk 1: de balans - Hoofdstuk 2: de balansrekeningen -Hoofdstuk 3: de resultatenrekeningen - Hoofdstuk 4: het algemeen rekeningstelsel - Hoofdstuk 5: journaal en grootboek - Hoofdstuk 6: proef- en saldibalans Deel 2: Registratie van commerciële activiteiten en de financiële activiteiten in de handelsonderneming -Hoofdstuk 1: commerciële activiteiten - Hoofdstuk 2: financiële activiteiten Deel 3: Boekhouden in de praktijk - Hoofdstuk 1: boekhoudwetgeving - Hoofdstuk 2: de centralisatiemethode

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Liederkerke, C. & Walraevens, G., Algemeen Boekhouden Nu, De Boeck, 2002, Computerpakket ProAcc, Solid data

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege
  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak
OA:
08272030
Code:
08272030
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands