automatisering pract (2006-2007)

- Inleiding: Visual Basic en technische toepassingen - RS 232-interfacing met PC - RS 232-toepassingen: koppeling met PLC, modem, GSM (SMS), PID-regelaar - Aansturen van de Parallelpoort (printerpoort) met PC - Data Acquisitie via een Plug in-DAQ-kaart of externe modules - USB-koppelingen en communicatie via TCP/IP (Ethernet)

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Na afloop van de cursus dienen de studenten in staat te zijn om een PC met een extern Apparaat te koppelen en softwarematig aan te sturen. Die koppeling kan uitgevoerd worden op een van de volgende manieren: serieel (RS232, RS485, USB of Ethernet), parallel via plug-in kaarten of via de printerpoort. De studenten weten met welke tools of functies Visual Basic dient aangevuld te worden, en Kunnen die tools of functies integreren in een eigen toepassing.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

PLC-bassiskennis, Visual Basic, basiskennis PC-technologie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursusmateriaal, labo-oefeningen, voorbeelden en oplossingen op CD, aangevuld met notities en ondersteund door powerpoint presentatie. Praktisch PC-opstellingen met allerlei interfaces voor het realiseren en uittesten van de oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03200610
Code:
03200610
Vakcoördinator:
Hugo Belmans
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands