ICT (2006-2007)

ICT De cursus ICT heeft als studieonderwerpen: hardware, algemene softwarepakketten (Word, Excel en PowerPoint), educatieve software, internet en e-mail. Het doel bij de studie van deze onderwerpen is een zo goed mogelijke voorbereiding te bieden op de beroepspraktijk van de leerkracht waar het gebruik van computers en multimedia niet meer weg te denken zijn. De cursus ICT wil zich dan ook vooral toespitsen op vaardigheden die relevant zijn voor het beroep van leerkracht zoals rapporten opstellen in Excel, toetssjablonen ontwerpen in Word, huiswerk redigeren in Word, beslissingen kunnen treffen over de hardwaresamenstelling voor pc’s in de klas, lesvoorbereidingen maken met inbegrip van een PowerPoint-presentatie, adequaat communiceren met leerlingen en collega’s langs digitale weg,

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
ICT De studenten vertonen de bereidheid om ICT te integreren in hun onderwijspraktijk. De studenten leren de plaats van ICT in het onderwijs kritisch te bekijken vanuit verschillende visies op onderwijs en leren (bijv. ervaringsgericht onderwijs) De studenten verwerven inzicht in het besturingsprogramma Windows. De studenten leren bestaande educatieve software kritisch analyseren. De studenten verwerven inzicht in de hardwaresamenstelling van een computer. De studenten krijgen inzicht in de functies van de tekstverwerker Word, van het rekenblad Excel en van de presentatietoepassing PowerPoint die relevant zijn voor hun beroep als leerkracht. De studenten verkennen de mogelijkheden van communicatie met leerlingen en collega-leerkrachten langs digitale weg (leerplatformen, internet en e-mail). De cursus ICT voldoet aan volgende basiscompetenties: - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen - de leraar als opvoeder - de leraar als inhoudelijk expert - de leraar als organisator - de leraar als innovator - onderzoeker

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

ICT Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: geen Studenten bezitten de volgende competenties:Studenten bezitten basiskennis over het werken met het besturingsprogramma Windows en het softwarepakket Word.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ICT - Marijke Dierick. 2004. Educatieve software. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Marijke Dierick. 2005. Hardware. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Excel voor leerkrachten. 2001. Uitgeverij Averbode, Averbode. - Word 2000 voor leerkrachten. 2001. Uitgeverij Averbode, Averbode. - Powerpoint voor leerkrachten. 2001. Uitgeverij Averbode, Averbode. - Vaktijdschriften- Websites- Eigen nota’s van studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250031
Code:
10250031
Vakcoördinator:
Sonja Peeters
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands