Boekhouding (2006-2007)

Inleiding boekhoudingsprincipe: soorten boekhouding, algemene boekhoudwetgeving, BTW-systemen Enkelvoudige boekhouding voor een kleine onderneming Dubbele boekhouding: balans, resultatenrekening en resultatenverwerking, registratiemethode, aan- en verkoopverrichtingen, ontvangsten en uitgaven, investeringen in vaste activa, inventarisverrichtingen, resultaatbepaling, opstellen van de jaarrekening

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciĆ«le geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
Toelichting:
De studenten hebben inzicht in en zijn vertrouwd met de algemene fiscale boekhoudingen: enkelvoudige en dubbele boekhouding. De studenten kunnen werken met boekhoudkundige begrippen zoals balans, resultatenrekening, enz. De studenten kunnen facturen en creditnota's maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Liedekerke, Christine en Walraevens, Guy 2006 Het systeem van dubbel boekhouden Uitg. De Boeck, Antwerpen, 100p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Mogelijkheid tot monitoraat op aanvraag.
OA:
03292011
Code:
03292011
Vakcoördinator:
Marleen Pszeniczko
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands