Godsdienst (2006-2007)

Je leert hier de didactiek van het vak godsdienst in de lagere school. In het eerste jaar van de opleiding onderwijzer onderzoek je het nut van het vak godsdienst in de lagere school. Je leert werken met catechetische verhalen. Je bekijkt handboeken en onderzoekt hoe hiermee te werken. Je bekijkt een aantal aspecten van het leerplan RK-godsdienst. Je hebt vooral aandacht voor de communicatie die hierbij centraal staat. Je leert hoe je ervaringen van kinderen moet inbrengen in je lessen godsdienst. Je leert ook hoe je waarden moet overbrengen naar kinderen toe. Je leert bijbelverhalen van het Oude Testament gebruiken en je probeert enkele typische werkvormen uit. Je hebt aandacht voor de nieuwe media en leert hoe deze te integreren in lessen godsdienst.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert ben je in staat om de gegeven inhouden te verwerken en te beheersen op het einde van het academiejaar. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen moet je de gegeven inhouden kunnen vertalen in lespraktijk en didactische vaardigheden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen voorkennis vereist

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* Cursus * Leerplan R.K.-Godsdienst voor de lagere school

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260140
Code:
11260140
Vakcoördinator:
Job De Meyere
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands