Nijverheidsgewassen (2006-2007)

Bespreking van de teelttechniek van: wintergerst, triticale, zomergerst Bespreking van de teelttechniek van: droge erwten en doperwten, graszaad Bespreking van de kwaliteitsparameters bij tarwe Bespreking van de bewaring van granen Teelttechniek van: koolzaad, cichorei, witloof, aardappelpootgoed, knolselder, vlas Bespreking van de techniek van het beregenen. Bezoek aan toeleverings- en verwerkingsbedrijven, proefvelden Praktische oefeningen op het veld.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen het hoe en waarom van elke handeling in de overige graanteelten uitgebreid verklaren. Teelttechniek van de belangrijkste nijverheidsgewassen beheersen. Voor het eigen bedrijf een eventueel rendabele alternatieve teelt kunnen kiezen. De studenten laten kennis maken met de industrie en de voorlichting rond het akkerbouwbedrijf.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293211
Code:
03293211
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands