verpakkingstechnologie (2006-2007)

Inleiding - Doelstellingen en functies van verpakkingen - Verontreiniging van verpakte voeding en drank Wetgeving - Volksgezondheid - Milieu Materialen - Karton en papier - Plastic - Glas, hout, metaal Migratie - Chemisch analytische aanpak - Case studies Bezoek Belgisch Verpakkingsinstituut

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Afdruk van powerpoint presentaties, ter beschikking gesteld door de docenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03203500
Code:
03203500
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands